Zalo

Số 2/4B Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Trung Chánh, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh vailaumtv@gmail.com

0903 999 378 - 0909 013 829

Trang chủ / VẢI LAU

VẢI LAU

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau 2 Lớp

Vải Lau 2 Lớp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau 1 Lớp

Vải Lau 1 Lớp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Trắng Lớn

Vải Lau Trắng Lớn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Trắng Nhỏ

Vải Lau Trắng Nhỏ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp

Vải Lau Màu Một Lớp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Nhiều Lớp

Vải Lau Màu Nhiều Lớp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Lớn

Vải Lau Màu Lớn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Nhỏ

Vải Lau Màu Nhỏ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LAU MÀU LOẠI ĐẠI

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau Màu Loại Đại 40x60cm

Vải Lau Màu Loại Đại 40x60cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Loại Đại 40x60cm

Vải Lau Màu Loại Đại 40x60cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Loại Đại 40x60cm

Vải Lau Màu Loại Đại 40x60cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Loại Đại 40x60cm

Vải Lau Màu Loại Đại 40x60cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LAU MÀU MỘT LỚP LỚN LOẠI LỐC

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau Màu Một Lớp Loại Lốc 15x30cm

Vải Lau Màu Một Lớp Loại Lốc 15x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp Loại Lốc 15x30cm

Vải Lau Màu Một Lớp Loại Lốc 15x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp Loại Lốc 15x30cm

Vải Lau Màu Một Lớp Loại Lốc 15x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp Loại Lốc 15x30cm

Vải Lau Màu Một Lớp Loại Lốc 15x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LAU MÀU MỘT LỚP LỚN LOẠI RỜI

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau Màu Một Lớp Lớn Loại Rời 25x30cm

Vải Lau Màu Một Lớp Lớn Loại Rời 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp Lớn Loại Rời 25x30cm

Vải Lau Màu Một Lớp Lớn Loại Rời 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp Lớn Loại Rời 25x30cm

Vải Lau Màu Một Lớp Lớn Loại Rời 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp Lớn Loại Rời 25x30cm

Vải Lau Màu Một Lớp Lớn Loại Rời 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LAU MÀU MỘT LỚP NHỎ

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau Màu Một Lớp Nhỏ 3x20cm

Vải Lau Màu Một Lớp Nhỏ 3x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp Nhỏ 3x20cm

Vải Lau Màu Một Lớp Nhỏ 3x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp Nhỏ 3x20cm

Vải Lau Màu Một Lớp Nhỏ 3x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Một Lớp Nhỏ 3x20cm

Vải Lau Màu Một Lớp Nhỏ 3x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LAU MÀU NHIỀU LỚP LỚN

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Lớn 25x30cm

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Lớn 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Lớn 25x30cm

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Lớn 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Lớn 25x30cm

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Lớn 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Lớn 25x30cm

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Lớn 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LAU MÀU NHIỀU LỚP NHỎ

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Nhỏ 15x20cm

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Nhỏ 15x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Nhỏ 15x20cm

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Nhỏ 15x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Nhỏ 15x20cm

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Nhỏ 15x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Nhỏ 15x20cm

Vải Lau Màu Nhiều Lớp Nhỏ 15x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LAU TRẮNG LỚN LOẠI LỐC

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau Trắng Lớn Loại Lốc 15x30cm

Vải Lau Trắng Lớn Loại Lốc 15x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Trắng Lớn Loại Lốc 15x30cm

Vải Lau Trắng Lớn Loại Lốc 15x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LAU TRẮNG LỚN LOẠI RỜI

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau Trắng Lớn Loại Rời 25x30cm

Vải Lau Trắng Lớn Loại Rời 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Trắng Lớn Loại Rời 25x30cm

Vải Lau Trắng Lớn Loại Rời 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Trắng Lớn Loại Rời 25x30cm

Vải Lau Trắng Lớn Loại Rời 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Trắng Lớn Loại Rời 25x30cm

Vải Lau Trắng Lớn Loại Rời 25x30cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LAU TRẮNG NHỎ

Mặt Trời Việt chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

Vải Lau Trắng Nhỏ 3x20cm

Vải Lau Trắng Nhỏ 3x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Trắng Nhỏ 3x20cm

Vải Lau Trắng Nhỏ 3x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải Lau Trắng Nhỏ 3x20cm

Vải Lau Trắng Nhỏ 3x20cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẦN VẢI LAU - GỌI NGAY MẶT TRỜI VIỆT

CÔNG TY TNHH TM DV THU MUA PHẾ LIỆU XÂY DỰNG MẶT TRỜI VIỆT

Địa chỉ: Số 2/4B Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0903 999 378 - 0909 013 829

Email: vailaumtv@gmail.com

Hotline 1

Hotline 1

0903 999 378

Zalo icon Email icon

Hotline 2

Hotline 2

0909 013 829

Zalo icon Email icon

CÔNG TY TNHH TM DV THU MUA PHẾ LIỆU XÂY DỰNG MẶT TRỜI VIỆT

Công Ty TNHH TM DV Thu Mua Phế Liệu Xây Dựng Mặt Trời Việt là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các loại vải lau, giẻ lau công nghiệp chất lượng cao

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TM DV THU MUA PHẾ LIỆU XÂY DỰNG MẶT TRỜI VIỆT

Địa chỉ: Số 2/4B Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0903 999 378 - 0909 013 829

Email: vailaumtv@gmail.com

CÔNG TY TNHH TM DV THU MUA PHẾ LIỆU XÂY DỰNG MẶT TRỜI VIỆT
Địa chỉ: Số 2/4B Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giấy phép ĐKKD số 0312595190 - Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/12/2013
Chịu trách nhiệm nội dung: Hứa Đại Hùng
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH TM DV THU MUA PHẾ LIỆU XÂY DỰNG MẶT TRỜI VIỆT. Designed by Trang vàng Việt Nam.